Trước sự thay đổi của thị trường toàn cầu và nền kinh tế “bình thường mới”, Quadrangle còn một chặng đường dài phía trước.

Quadrangle không ngừng đẩy mạnh đổi mới và chuyển đổi doanh nghiệp, đồng thời cam kết trở thành công ty có ngành kinh doanh chính nổi bật, phát triển đa dạng, hoạt động toàn cầu, kết hợp giữa sản xuất và bán hàng.
Trước sự thay đổi của thị trường toàn cầu và nền kinh tế “bình thường mới”, Quadrangle còn một chặng đường dài phía trước. Tuân theo đường lối chính của đổi mới và chuyển đổi, cập bến hai thị trường trong và ngoài nước, đồng thời sử dụng hai phương tiện quản lý công nghiệp và quản lý vốn, Quadrangle thề sẽ thử thách bản thân một lần nữa với sự táo bạo vượt bậc, trở thành một doanh nghiệp hoạt động toàn cầu. Dưới làn sóng toàn cầu hóa kinh tế, chúng tôi tuân thủ cách “quản lý độc lập” để tìm ra những cách thức mới cho các doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài.


Thời gian đăng: Jan-20-2021

Kết nối

Cho chúng tôi một tiếng hét
Liên hệ chúng tôi